Hot
Home » Hỗ trợ

Các hình thức hỗ trợ khách hàng

1. Hỗ trợ qua Email :

Các bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, đóng góp ý kiến về địa chỉ : caiwintudong@gmail.com hoặc sales@hedieuhanh.net

2. Hỗ trợ trên Webiste :

Các bạn có click vào biểu tượng dưới cùng góc phải như hình sau :

3. Hỗ trợ qua yahoo và skype :

YAHOO : caiwintudong - SKYPE : caiwintudong

4. Hỗ trợ trực tiếp trên máy các bạn qua Teamviewer :

Các bạn download phần mềm này tại địa chỉ sau để cài đặt vào máy:
http://www.teamviewer.com/vi/index.aspx

Sau đó hãy gửi cho chúng tôi id và password.