Hot
Home » Chuyên mục giải đáp thắc mắc » Đặt hàng như thế nào ?

Đặt hàng như thế nào ?

Chọn một sản phẩm bất kỳ :

Nếu đặt nhiều sản phẩm quý khách nên chọn chức năng giỏ hàng, còn đặt 1 sản phẩm thì nhấn nút mua ngay như hình dưới :

Tiếp tục nhấn nút đặt mua, các thông tin được gửi vào email của quý khách. Quý khách xác thực lại thông tin trong email và tiến hành thanh toán cho chúng tôi.

(Kết quả: 1.5 - 34 lượt đánh giá)