Hot
Home » Chuyên mục giải đáp thắc mắc » Dùng đĩa cài win tự động của hedieuhanh.net có bị mất dữ liệu không?

Dùng đĩa cài win tự động của hedieuhanh.net có bị mất dữ liệu không?

Bạn dùng đĩa cài Win tự động của hedieuhanh.net  thì khi cài đặt điều bắt buộc đầu tiên là bạn phải chọn ổ cài đặt:

Cách 1 cài trực tiếp trên Win sau khi chạy file setup.exe bạn phải chọn ổ cài mới bắt đầu tiến trình cài tự động.

Cài theo cách 2 trên DOS cũng hiện ra bảng chọn ổ, ở đây không hiện theo tên ổ C, D hay E... mà hiện theo Partition 0,1,2...Bạn phân biệt ổ C,D hay E... bằng dung lượng ổ hay sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự C, D, E....Phân vùng 100mb- System Reserved là phân vùng đệm không chọn. Ở đây ổ C của bạn sẽ là phân vùng Drive 0 Partition 2.

Trong cách trên DOS này bạn cũng có thể click vào dòng Drive Options(advanced) sẽ hiện ra Format hay Delete để bạn xóa ổ chọn cài win.

Vậy chọn ổ nào thì Win sẽ cài vào ổ đó, các ổ khác dữ liệu không hề bị ảnh hưởng. Lưu ý khi cài theo cách 1 dữ liệu ổ chọn cài win cũng không hề bị mất, tất cả sẽ dồn lại vào 1 folder Windows.old trên ổ chọn cài (thường Ổ C). Nếu các bạn thấy dữ liệu ổ cũ không cần thiết thì xóa hết hoặc có thể lấy lại dữ liệu cũ ở đây.

Tóm lại việc bị mất dữ liệu khi cài bằng đĩa tự động rất khó đúng không?

(Kết quả: 3.6 - 14 lượt đánh giá)