Hot
Home » Chuyên mục giải đáp thắc mắc » Ghost win auto nhanh hơn cài tại sao lại không dùng ?

Ghost win auto nhanh hơn cài tại sao lại không dùng ?

Ghost win rất được ưa chuộng bởi sự cài đặt nhanh chóng của nó :

Ghost có nghĩa là sao nén một hệ điều hành đã cài vào máy thành một file, khi máy tính bị hư, bạn mở file đó ra (bung ghost) để có được một hệ điều hành như lúc đầu. Vậy thì nó chỉ chuẩn với từng máy đã nén ghost. Còn dùng bản ghost cho tất cả các máy thì ta gọi là ghost đa cấu hình.

Về bản chất :

Cài win có nghĩa là bạn xóa hết toàn bộ và cài lại hệ điều hành mới.

Ghost win là bung từ một hệ điều hành đã được tạo ra từ trước đó (nén lại thành file .gho).

như vậy hệ điều hành được tạo ra sau đó nén lại phải đảm bảo tuyệt đối rằng nó không có virus, không bị lỗi...và chuyện này thật khó đảm bảo với các bản ghost down tùm lum trên mạng. Mặt khác ghost chỉ chuẩn với một số dòng máy mà đã tạo ra bản ghost đó. Còn lại thì tỷ lệ lỗi cao là chuyện hiển nhiên.

(Kết quả: 3.6 - 14 lượt đánh giá)