Hot
Home » Linux » Tổng hợp bộ cài đặt Ubuntu 12.04, 14.04, 15.10 và 16.04

Tổng hợp bộ cài đặt Ubuntu 12.04, 14.04, 15.10 và 16.04

Download Ubuntu MATE 12.04.4 và 12.04.5 link trực tiếp:
download

Download Ubuntu MATE 14.04.2 link trực tiếp:
download

Download Ubuntu MATE 15.10 link trực tiếp:

download

Download Ubuntu 16.04.2 LTS (Xenial Xerus) link trực tiếp:

download

(Kết quả: 3.6 - 14 lượt đánh giá)