Hot
Home » MAC OS X » Hướng dẫn tạo bộ cài Usb OSX Yosemite 10.10

Hướng dẫn tạo bộ cài Usb OSX Yosemite 10.10


tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-1

 

Hướng dẫn các bạn cách tạo bộ cài bản mác 10.10 có tên Yosemite.
tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-2

Bản 10.10 các bạn download ở đây:

tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-4

 

tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-3

 

Các bạn download tiếp App ShowAllFile tại link sau rồi chạy nó chọn Show: App ShowAllFile
tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-5

 

tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-6

Các bạn mount file OS X 10.10.dmg rồi tiếp tục chuột phải lên file OS X 10.10 chọn Show Package Contents:

 

tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-7


vô thư mục Contents->SharedSupport-> các bạn mount file InstallESD.dmg
(Các bạn chọn skip cho nhanh nhen ):

 

tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-8
Các bạn mount file này BaseSystem.dmg :
tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-9
Các bạn dùng Disk Utility để fomat usb(>=8Gb) về định dạng MacOS Extended :


tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-10
Tiếp tục chọn sang tab Restore để restore OS X Base System vô usb:
tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-11
Eject bớt 1 ổ OS X Install ESD chỉ giữ lại cái USB:
tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-12
Xong các bạn lại tiếp tục xoá file Package trong USB/ System/ Installation rồi copy folder Package trong ổ OS X Install ESD vô thư mục này:
tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-13

tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-14
tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-15
Tiếp tục các bạn copy tiếp 2 file BaseSystem.dmg and Basesystem.chunklist vô ngay USB ta sẽ có được như hình:


tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-16
Và bây giờ các bạn đã có USB bộ cài OSX Yosetime rồi . Cuối cùng vô SystemPreference=>Start Disk chọn USB là ổ khởi động là khởi động lại vs lên đời:

 


tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-17

tao-bo-cai-Usb-OSX-Yosemite-10.10-18
(Kết quả: 3.6 - 14 lượt đánh giá)